Jste zde: Domů  /  Služby  /  Lektorská činnost v oborech systémů managementu

Lektorská činnost v oborech systémů managementu

Obory vzdělávání

Naši lektoři připravují a realizují vzdělávání v tématech, kterými se zabývají jako poradci. Díky tomu jsou při vzdělávání použity konkrétní a reálné příklady a případové studie. Příklady témat:

 • Systémy managementu (QMS, EMS, EnMS, ISMS, O&HSMS, ITSM, …)
 • Používání kancelářského software (Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice)
 • Problematika výrobkových certifikací
 • Právní požadavky na ochranu životního prostředí
 • Právní požadavky na BOZP a PO
 • Ochrana spotřebitele
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Identifikace a odstraňování ztrát, které vznikají při realizaci produktu
 • Propojení strategie s cíli a akčními plány (Balanced Scorecard)
 • Obsah, aplikace a využití metod zlepšování a optimalizace procesů, jako jsou  5S, SMED, VSM, TPM a další
 • Obsah, aplikace a využití metod analýzy rizik, jako jsou FTA, FMEA a další
 • Obsah, aplikace a využití metod vizualizace, analýz a řešení problémů, jako jsou SWOT, Flow-Chart, Fishbone, Tree diagram, Brainstorming a další
 • Pilíře společenské odpovědnosti organizace

Metody vzdělávání

Naši lektoři realizují vzdělávání v podobě školení, seminářů, workshopů či praktických nácviků i na dálku. Efektivita výcviku se ověřuje buď přímo v průběhu výcviku – a podle výsledku se operativně upravuje další průběh vzdělávání nebo na konci akce. Výstupem vzdělávání je také přijetí akčního plánu jednotlivce, je-li to vhodné.

Vybrané reference

 • ArcelorMittal Tubular Products a.s., Karviná
 • LAUFEN CZ s.r.o., Znojmo
 • Vzdělávací organizace:
 • DTO CZ s.r.o., Ostrava
 • GRADUA CEGOS s.r.o., Praha

Často kladené otázky

Proč se ověřuje efektivita výcviku?

Naším cílem je, aby se účastníci vzdělávacích akcí skutečně naučili dané téma a uměli jej použít. Pokud se neověří, zda tomu tak skutečně je, celá akce sice proběhne ale pouze s formálními výsledky.

Nemůžeme uvolnit pracovníky na celý den. Jak řešit vzdělávání?

I zde lze nalézt vhodné metody, např. rozdělit účastníky do malých skupin, využívat krátké časové úseky (např. 1 hodiny) nebo vzdělávací akci provést o víkendu či použít vzdálenou formu (Skype, e-learning, webinář apod.)

Jak se stanovuje cena vzdělávací akce?

Cena se stanovuje především s ohledem na předmět, formu, metodu a místo (resp. rozsah dalších doprovodných služeb, např. pronájem, občerstvení apod.). Počet účastníků není proto pro stanovení ceny rozhodující, souvisí spíše s efektivitou vzdělávací akce a použitou metodou vzdělávání.

Informujeme

13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »