Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí

Kalendář akcí

Preventivní nástroj pro analýzu rizik a jejich důsledků.

Více...

Omezení byrokracie díky řízení dokumentů. EFEKTIVNÍMU řízení SPRÁVNÝCH dokumentů.

Více...

Role zmocněnce, jeho odpovědnost, potřebné kompetence a činnosti, které může zajišťovat (nelicenční seminář).

Více...

V organizacích certifikovaných podle IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům logistiky otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí, a jaký je smysl jejich dotazů, jaká je vhodná odpověď?
To se dovíte na této akci :)

Více...

Výrobce dnes odpovídá za všechny aspekty svého výrobku od jeho výroby, dodání, instalace, užívání až po likvidaci. Povíme si, jak jednotlivé povinnosti vnímat, co udělat, aby výrobce či dodavatel byl v právní jistotě.

Více...

Nejběžnější a nejpoužívanější metody managementu kvality, používané zvláště v automotive, procvičují lektoři s praktickými zkušenostmi na reálných případech.
Kurz probíhá ve dvou třídenních cyklech.

Více...

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »