Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby

Expertní služby

Expertními službami se rozumí:

  • moderování pracovních týmů např. při řešení problémů či analýze rizik (FMEA, FTA apod.)
  • sledování právních požadavků a požadavků standardů
  • podpora při plnění právních a jiných požadavků
  • zpracování a posouzení analýz, návrhů opatření a jejich dopadů

v oblastech:

Kdy je výhodné aplikovat expertní služby?

Expertní služby využívají ti zákazníci, kteří se chtějí soustředit na svůj „core business“, nemají nebo nechtějí uvolnit dostatečné kapacity pro zajištění daných aktivit, např. sledování právních požadavků. Specifickou expertní službou je „interim management“, kdy se expert věnuje řešení konkrétního úkolu u zadavatele, přičemž výsledkem je změna či doplnění systému řízení o nové prvky tak, aby po odchodu internim managera daná oblast fungovala. Efektem je, že zadavatel nemusí hledat vysoce kvalifikovaného pracovníka pro řešení daného problému.

Jak postupujeme?

Projednají se požadavky a očekávání zadavatele a vhodná forma. Poté se provede vstupní rozbor s cílem zjistit poznat současnou situaci. Na základě výsledků rozboru se případně upřesní zadání a nastaví poskytovaná služba.
Poznámka: Tento postup se neaplikuje u interim managementu. Pro něj platí obdoba postupu uvedeného v „Poradenství v oblasti systémů managementu a jejich procesů“.

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »