Jste zde: Domů  /  Jak pracujeme  /  S přípravou a plánováním zavádění systému managementu

S přípravou a plánováním zavádění systému managementu

Aby byla naplněna strategie firmy potřebujete zavést systém managementu. Ale jak sestavit vhodný projekt?

Projekt zavedení systému managementu musí obsahovat rámcové popisy identifikovaných procesů ve firmě včetně podpůrných činností, základní nástroje a metody managementu. Má zohlednit i další požadavky, např. příslušné normy (ISO, OHSAS apod.). Cílem je nalézt optimum mezi spotřebou času, cenou a kvalitou zavedeného systému managementu. Sestavme a přijměme projekt, který bude komplexně řešit tento problém včetně volby vhodných metodik a postupů a bude mít šanci uspět.

  • vstupní rozbor
  • rozbory specifických problémů a návrhy řešení
  • návrh a příprava projektů v systémech managementu
  • nácvik metod plánování, týmové práce, procesního řízení

Metody, které lze s výhodou uplatnit v této oblasti: Harmonogram, Ganttův diagram, Tree diagram, Diagram vzájemných vztahů a další.

V této etapě používáme různé metody, jejich přehled je ve slovníku pojmů.

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »