Jste zde: Domů  /  Jak pracujeme  /  S přípravou a plánováním zavádění systému managementu

S přípravou a plánováním zavádění systému managementu

Aby byla naplněna strategie firmy potřebujete zavést systém managementu. Ale jak sestavit vhodný projekt?

Projekt zavedení systému managementu musí obsahovat rámcové popisy identifikovaných procesů ve firmě včetně podpůrných činností, základní nástroje a metody managementu. Má zohlednit i další požadavky, např. příslušné normy (ISO, OHSAS apod.). Cílem je nalézt optimum mezi spotřebou času, cenou a kvalitou zavedeného systému managementu. Sestavme a přijměme projekt, který bude komplexně řešit tento problém včetně volby vhodných metodik a postupů a bude mít šanci uspět.

  • vstupní rozbor
  • rozbory specifických problémů a návrhy řešení
  • návrh a příprava projektů v systémech managementu
  • nácvik metod plánování, týmové práce, procesního řízení

Metody, které lze s výhodou uplatnit v této oblasti: Harmonogram, Ganttův diagram, Tree diagram, Diagram vzájemných vztahů a další.

V této etapě používáme různé metody, jejich přehled je ve slovníku pojmů.

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »