Jste zde: Domů  /  Služby  /  Audity v oblasti systémů managementu

Audity v oblasti systémů managementu

Kdy tyto služby aplikovat?

Výsledkem auditu je zpráva o předmětu auditu. Proto je výhodné provést audit tehdy, potřebuje-li vedení organizace:

 • zjistit stav systému řízení organizace
 • nalézt místa pro zlepšování
 • identifikovat kritická místa v systému řízení organizace
 • ověřit soulad s právními požadavky
 • ověřit, zda bylo dosaženo plánovaného přínosu po aplikaci systémových změn
 • ověřit stav systému managementu před externím auditem

Jaký je přínos auditu?

Definováním cíle auditu auditor ví, na co se má zaměřit. Projednání cíle auditu je tedy pro jeho přínos klíčové.

Interní audit dokáže:

 • odhalit shodu nebo neshodu se stanovenými postupy (resp. kritérii auditu)
 • identifikovat významná rizika nepokrytá proaktivními či reaktivními opatřeními
 • identifikovat místa, kde lze procesy zlepšit
 • identifikovat místa, kde dochází ke ztrátám
 • identifikovat rizika, která mohou ohrozit plynulost nebo kvalitu dodávek při auditu u dodavatele

Audit dodavatele je také významný nástroj procesu výběru dodavatele. Použije se pro ujištění, zda potenciální dodavatel bude (dlouhodobě) způsobilý plnit požadavky organizace včetně efektivního řešení operativních problémů.

Jak postupujeme?

Při jednání o provedení auditu se stanoví předmět, rozsah, kritéria a metoda auditu. Díky tomu lze určit cenu auditu. Při jednání se také stanoví potřebný rozsah spolupráce s pracovníky zadavatele a je-li vyžadováno, potvrzuje auditor dohodu o mlčenlivosti. Auditor (resp. vedoucí auditor) sestavuje Plán auditu, který zasílá před vlastním provedením auditu ke schválení. Vlastní audit probíhá podle schváleného plánu. Audit je ukončen projednáním zpracované zprávy.

Typy auditu, které provádíme

 • interní audit shody s požadavky systémové normy (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IATF 16949 atp.)
 • interní audit plnění právních požadavků v oblasti ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, BOZP, PO, bezpečnosti informací, a dalších
 • audit dodavatele
 • (mimořádný) interní audit zaměřený na zjištění stavu systému managementu jako součást řešení významného problému

Vybrané reference

 • Industroprofil, spol. s r.o., Ostrava
 • Trango s.r.o., Ostrava
 • MADT a.s., Orlová
 • ept connector s.r.o., Habartov
 • AUSTIN DETONATOR s.r.o., Vsetín

Často kladené otázky

Kdo může provést interní audit?

Požadovanou kvalifikaci interního auditora určuje zadavatel auditu. Doporučená kvalifikace je uvedená také v normě ISO 9011. Pokud je pro audit využit externí pracovník je žádoucí, aby byl držitelem personálního certifikátu pro funkci auditora.

Provádíte také daňový audit?

Ne. Firma se na ING. IVO ŠNAJDR oblast daňových auditů nezaměřuje. Jsme ale schopni doporučit daňové auditory, se kterými spolupracujeme.

Jak se stanoví cena za audit?

Cena se stanovuje ve vazbě na potřebné množství auditodnů, tedy počtu použitých auditorů (a případně technických expertů) a počtu potřebných dnů. Počty jsou v přímé vazbě na cíl, předmět a zvláště rozsah auditu.

Informujeme

22.4.

Nové vydání APQP

Zkraje března vyšla nová verze Příručky APQP (3rd Edition) a zcela nová Příručka CP (Control Plan).
Obě jsou k zakoupení na stránkách AIAG (https://www.aiag.org/).
Anebo se můžeme sejít a změny prodiskutovat. Záleží na Vás :)

Více »
22.4.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 - nové revize

Ke konci února byly uvolněny nové revize uvedených standardů. Originály jsou k dispozici, na český překlad si ještě chvilku počkáme.

Současné změny jsou nepatrné (viz https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:amd:1:v1:en), na významnější si údajně počkáme až do 2030.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »