Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Na úrovni plnění právních požadavků (např. emise do ovzduší, produkce odpadů, produkce odpadních vod, prevence závažných havárií apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti podat hlášení o odpadech do 15.2.? O povinnosti identifikovat chemické látky, které skladujete nebo se kterými manipulujete a provést prevenci závažné havárie? O povinnosti posoudit riziko ekologické újmy? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001 nebo EMAS) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci dopadů do životního prostředí, je toto správná volba.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k životnímu prostředí do strategie společnosti.

Např. jako jeden z pilířů společenské odpovědnosti organizace: Ochrana životního prostředí už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »