Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Na úrovni plnění právních požadavků (např. emise do ovzduší, produkce odpadů, produkce odpadních vod, prevence závažných havárií apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti podat hlášení o odpadech do 15.2.? O povinnosti identifikovat chemické látky, které skladujete nebo se kterými manipulujete a provést prevenci závažné havárie? O povinnosti posoudit riziko ekologické újmy? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001 nebo EMAS) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci dopadů do životního prostředí, je toto správná volba.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k životnímu prostředí do strategie společnosti.

Např. jako jeden z pilířů společenské odpovědnosti organizace: Ochrana životního prostředí už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »