Jste zde: Domů  /  Jak pracujeme  /  Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Snažíte se, aby systém byl stabilní. Pravidelně přezkoumáváte platnost strategie, přijímáte a plánujete opatření a zdroje potřebné k jejich realizaci a plánovitě auditujete celý systém, aby jste ověřili shodu systému s kritérii a jeho efektivitu.

Stagnace je velmi nebezpečná – a není vidět: systém se musí neustále vyvíjet, aby byl pevnější, stále efektivněji odolával hrozbám vytvářeným konkurenčním prostředím a nacházel další a další podněty jak zvýšit míru spokojenosti zákazníka firmy. Ale kde pořád hledat nové nápady? Jak je vyhodnocovat? Jak měřit jejich přínos? Zdroj nepřeberného množství nápadů je ukryt v jednom každém z nás.

  • podpora kreativity (brainstorming)
  • vyhledávání podnětů pro zlepšení
  • analýzy a přezkoumání

Metody, které lze s výhodou uplatnit v této oblasti: Pareto analýza, FMEA, FTA, Tree diagram, Diagram vzájemných vztahů, Ganttův diagram, Harmonogram, Fishbone, Flow Chart a další.

V této etapě používáme různé metody, jejich přehled je ve Slovníku pojmů.

Informujeme

13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »