Jste zde: Domů  /  Jak pracujeme  /  Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Snažíte se, aby systém byl stabilní. Pravidelně přezkoumáváte platnost strategie, přijímáte a plánujete opatření a zdroje potřebné k jejich realizaci a plánovitě auditujete celý systém, aby jste ověřili shodu systému s kritérii a jeho efektivitu.

Stagnace je velmi nebezpečná – a není vidět: systém se musí neustále vyvíjet, aby byl pevnější, stále efektivněji odolával hrozbám vytvářeným konkurenčním prostředím a nacházel další a další podněty jak zvýšit míru spokojenosti zákazníka firmy. Ale kde pořád hledat nové nápady? Jak je vyhodnocovat? Jak měřit jejich přínos? Zdroj nepřeberného množství nápadů je ukryt v jednom každém z nás.

  • podpora kreativity (brainstorming)
  • vyhledávání podnětů pro zlepšení
  • analýzy a přezkoumání

Metody, které lze s výhodou uplatnit v této oblasti: Pareto analýza, FMEA, FTA, Tree diagram, Diagram vzájemných vztahů, Ganttův diagram, Harmonogram, Fishbone, Flow Chart a další.

V této etapě používáme různé metody, jejich přehled je ve Slovníku pojmů.

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »