Jste zde: Domů  /  Jak pracujeme  /  Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Se zlepšováním, náměty, podněty a inspirací, řešení problémů

Snažíte se, aby systém byl stabilní. Pravidelně přezkoumáváte platnost strategie, přijímáte a plánujete opatření a zdroje potřebné k jejich realizaci a plánovitě auditujete celý systém, aby jste ověřili shodu systému s kritérii a jeho efektivitu.

Stagnace je velmi nebezpečná – a není vidět: systém se musí neustále vyvíjet, aby byl pevnější, stále efektivněji odolával hrozbám vytvářeným konkurenčním prostředím a nacházel další a další podněty jak zvýšit míru spokojenosti zákazníka firmy. Ale kde pořád hledat nové nápady? Jak je vyhodnocovat? Jak měřit jejich přínos? Zdroj nepřeberného množství nápadů je ukryt v jednom každém z nás.

  • podpora kreativity (brainstorming)
  • vyhledávání podnětů pro zlepšení
  • analýzy a přezkoumání

Metody, které lze s výhodou uplatnit v této oblasti: Pareto analýza, FMEA, FTA, Tree diagram, Diagram vzájemných vztahů, Ganttův diagram/Harmonogram, Fishbone, Flow Chart a další.

V této etapě používáme různé metody, jejich přehled je ve Slovníku pojmů.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »