Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  Bezpečnost informací

Bezpečnost informací

Žijeme v informačním věku. Informace si zasluhují ochranu; existují dokonce zákonné povinnosti směřující co oblasti ochrany informací, namátkou ochrana osobních údajů, datové schránky, zajištění přístupu k informacím.

Pomůžeme:

 • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
 • poradíme s jejich splněním
 • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
 • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Ochranu informacím můžeme poskytnout sami nastavením vhodných pravidel a jejich dodržováním. Tato pravidla by se měla týkat:

 1. zajištění důvěrnosti informací
 2. zajištění přístupu k informacím
 3. zajištěním integrity informací

Potřebujete-li své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k bezpečnosti informací, pak je pro Vás výhodné implementovat management bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001) a certifikovat jej.

Pomůžeme:

 • s identifikací hrozeb a ohodnocením rizik
 • poradíme s jejich eliminací – doporučením vhodných opatření
 • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
 • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »