Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  BOZP

BOZP

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) může probíhat na třech úrovních:

Na úrovni plnění právních požadavků (např. identifikace rizikových činitelů, povinnosti v hygieně práce, poskytování OOPP, pravidla pro nakládání s chemickými látkami apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti provést kategorizaci pracovních rizik? O povinnosti mít uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením? O povinnosti posoudit mít osobu odborně způsobilou (bezpečnostního technika)? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu BOZP (ČSN OHSAS 18001 nebo Bezpečný podnik) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků a třetích osob.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k BOZP do strategie společnosti.

Např. jako součást sociálního pilíře společenské odpovědnosti organizace: bezpečnost pracovníků a třetích osob už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »