Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  BOZP

BOZP

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) může probíhat na třech úrovních:

Na úrovni plnění právních požadavků (např. identifikace rizikových činitelů, povinnosti v hygieně práce, poskytování OOPP, pravidla pro nakládání s chemickými látkami apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti provést kategorizaci pracovních rizik? O povinnosti mít uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením? O povinnosti posoudit mít osobu odborně způsobilou (bezpečnostního technika)? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu BOZP (ČSN OHSAS 18001 nebo Bezpečný podnik) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků a třetích osob.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k BOZP do strategie společnosti.

Např. jako součást sociálního pilíře společenské odpovědnosti organizace: bezpečnost pracovníků a třetích osob už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »