Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  BOZP

BOZP

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) může probíhat na třech úrovních:

Na úrovni plnění právních požadavků (např. identifikace rizikových činitelů, povinnosti v hygieně práce, poskytování OOPP, pravidla pro nakládání s chemickými látkami apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti provést kategorizaci pracovních rizik? O povinnosti mít uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením? O povinnosti posoudit mít osobu odborně způsobilou (bezpečnostního technika)? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu BOZP (ČSN OHSAS 18001 nebo Bezpečný podnik) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků a třetích osob.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k BOZP do strategie společnosti.

Např. jako součást sociálního pilíře společenské odpovědnosti organizace: bezpečnost pracovníků a třetích osob už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »