Jste zde: Domů  /  O nás  /  Profil společnosti

Profil společnosti

Firma Ing. Ivo Šnajdr působí v oblasti konzultací systémů managementu kvality od roku 1998. Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje, vždy s cílem, aby zákazníkovi byla poskytnuta služba na nejvyšší profesionální úrovni, s vysokou přidanou hodnotou.

Služby poskytuje Ing. Ivo Šnajdr nebo jeho spolupracovníci, specialisté v daném oboru.

Principy naší práce

Strategii osobního a profesionálního přístupu k zákazníkovi nejlépe vystihuje slogan.

Cesta ke spokojenému zákazníkovi existuje. Víme to.

Podstatou strategie je:

  • identifikace požadavků a očekávání zákazníka,
  • jejich korektní plnění
  • ověření míry, do jaké se to podařilo

Proč s námi

  1. Klient vždy obdrží správné informace. Každý poradce firmy ING. IVO ŠNAJDR spolupracuje s týmem expertů, který mu poskytuje vysoce kvalifikované, odborné zázemí. Takto je pokryto široké spektrum oborů, zaručena vysoká odbornost a profesionalita.
  2. Poradci přistupují ke každému klientovi individuálně, služby poskytují vždy s ohledem na efektivitu aplikovaného nástroje systému managementu.
  3. Cena projektu je závazná, přičemž jsou fakturovány pouze skutečně poskytnuté služby.
  4. Jednotlivé etapy projektu uvedené v harmonogramu jsou aplikací ověřené metody zajišťující úspěšnou realizaci projektu. Ale klient rozhoduje, v jakém rozsahu nabízené služby využije: Bude-li pro něj výhodné etapu realizovat vlastními silami nebo s využitím někoho jiného, lze tuto volbu po dohodě akceptovat.

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »