Jste zde: Domů  /  O nás  /  Profil společnosti

Profil společnosti

Firma Ing. Ivo Šnajdr působí v oblasti konzultací systémů managementu kvality od roku 1998. Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje, vždy s cílem, aby zákazníkovi byla poskytnuta služba na nejvyšší profesionální úrovni, s vysokou přidanou hodnotou.

Služby poskytuje Ing. Ivo Šnajdr nebo jeho spolupracovníci, specialisté v daném oboru.

Principy naší práce

Strategii osobního a profesionálního přístupu k zákazníkovi nejlépe vystihuje slogan.

Cesta ke spokojenému zákazníkovi existuje. Víme to.

Podstatou strategie je:

  • identifikace požadavků a očekávání zákazníka,
  • jejich korektní plnění
  • ověření míry, do jaké se to podařilo

Proč s námi

  1. Klient vždy obdrží správné informace. Každý poradce firmy ING. IVO ŠNAJDR spolupracuje s týmem expertů, který mu poskytuje vysoce kvalifikované, odborné zázemí. Takto je pokryto široké spektrum oborů, zaručena vysoká odbornost a profesionalita.
  2. Poradci přistupují ke každému klientovi individuálně, služby poskytují vždy s ohledem na efektivitu aplikovaného nástroje systému managementu.
  3. Cena projektu je závazná, přičemž jsou fakturovány pouze skutečně poskytnuté služby.
  4. Jednotlivé etapy projektu uvedené v harmonogramu jsou aplikací ověřené metody zajišťující úspěšnou realizaci projektu. Ale klient rozhoduje, v jakém rozsahu nabízené služby využije: Bude-li pro něj výhodné etapu realizovat vlastními silami nebo s využitím někoho jiného, lze tuto volbu po dohodě akceptovat.

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »