Jste zde: Domů  /  O nás  /  Profil společnosti

Profil společnosti

Firma Ing. Ivo Šnajdr působí v oblasti konzultací systémů managementu kvality od roku 1998. Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje, vždy s cílem, aby zákazníkovi byla poskytnuta služba na nejvyšší profesionální úrovni, s vysokou přidanou hodnotou.

Služby poskytuje Ing. Ivo Šnajdr nebo jeho spolupracovníci, specialisté v daném oboru.

Principy naší práce

Strategii osobního a profesionálního přístupu k zákazníkovi nejlépe vystihuje slogan.

Cesta ke spokojenému zákazníkovi existuje. Víme to.

Podstatou strategie je:

  • identifikace požadavků a očekávání zákazníka,
  • jejich korektní plnění
  • ověření míry, do jaké se to podařilo

Proč s námi

  1. Klient vždy obdrží správné informace. Každý poradce firmy ING. IVO ŠNAJDR spolupracuje s týmem expertů, který mu poskytuje vysoce kvalifikované, odborné zázemí. Takto je pokryto široké spektrum oborů, zaručena vysoká odbornost a profesionalita.
  2. Poradci přistupují ke každému klientovi individuálně, služby poskytují vždy s ohledem na efektivitu aplikovaného nástroje systému managementu.
  3. Cena projektu je závazná, přičemž jsou fakturovány pouze skutečně poskytnuté služby.
  4. Jednotlivé etapy projektu uvedené v harmonogramu jsou aplikací ověřené metody zajišťující úspěšnou realizaci projektu. Ale klient rozhoduje, v jakém rozsahu nabízené služby využije: Bude-li pro něj výhodné etapu realizovat vlastními silami nebo s využitím někoho jiného, lze tuto volbu po dohodě akceptovat.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »