Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Šnajdrův slovníček  /  Cíle kvality (jakosti)

5 S 5WH1 5WHY Angažovanost managementu APQP Audit Balanced Scorecard Bezpečnost informací Bilance BOZP Brainstorming Certifikace Charakteristika (kvality)

Cíle kvality (jakosti)

Něco žádaného nebo zamýšleného ve vztahu ke kvalitě. Musí být konkrétní, měřitelné, relizovatelné, musí mít svého nositele - osobu odpovědnou za jejich dosažení. Mají být založeny na politice kvality. Bývají specifikovány pro různé funkce a úrovně ve firmě.

Politika a cíle kvality se stanovují se záměrem určit směr řízení organizace. Jak politika kvality, tak cíle kvality určují požadované výsledky a napomáhají organizaci používat svých zdrojů pro dosažení těchto výsledků. Politika kvality poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality a pro jejich přezkoumání. Je třeba, aby cíle kvality byly shodné s politikou kvality a se závazkem k neustálému zlepšování a aby dosažení těchto cílů bylo měřitelné. Dosažení cílů kvality může mít pozitivní vliv na kvalitu produktu, provozní efektivnost a finanční výkonnost a tím i na spokojenost a důvěru zainteresovaných stran.

Diagram afinity (Afinity Diagram) Diagram příčin a následků (Cause-And-Effect Diagram) Diagram vzájemných vztahů Divadlo Dodavatel Efektivnost EMS EnMS FMEA – Analýza možností vzniku vad a jejich následků (Failure Mode and Effects Analysis) FTA - Factor Tree Analysis FTA – Analýza stromu poruchových stavů (Fault Tree Analysis) Funkčnost Garance GDPR HACCP Histogram Hodnota pro zákazníka IATF 16949 ISMS ISO 14001 ISO 20000-1 ISO 26001 ISO 27001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 9001 ITSM Jakost Jiné požadavky Kvalita (jakost) Lepidlo Management MSA – Analýza systému měření (Measuring System Analysis) Muda, Mura, Muri Náprava Nápravné opatření Někdo, někdy, nějak Neshoda Optimalizace procesů Paretova analýza Politika kvality (jakosti) PPAP Preventivní opatření Proaktivní opatření Procesní řízení QFD – Rozvoj Funkce kvality (Quality Function Deployment) QMS Reaktivní opatření Regulační diagramy Řízený dokument Rizika Síťový graf a kritická cesta Six Sigma Škoda SPC – Statistické řízení procesů (Statistic Process Control) Stromový diagram (Tree Diagram) SWOT analýza Systém managementu Tětiva TQM Účinnost Validace, verifikace Value Stream Mapping Vývojový diagram (Flow Chart Diagram) Waltz Watt Xerox Yetti Záznam Žurnál

Informujeme

22.4.

Nové vydání APQP

Zkraje března vyšla nová verze Příručky APQP (3rd Edition) a zcela nová Příručka CP (Control Plan).
Obě jsou k zakoupení na stránkách AIAG (https://www.aiag.org/).
Anebo se můžeme sejít a změny prodiskutovat. Záleží na Vás :)

Více »
22.4.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 - nové revize

Ke konci února byly uvolněny nové revize uvedených standardů. Originály jsou k dispozici, na český překlad si ještě chvilku počkáme.

Současné změny jsou nepatrné (viz https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:amd:1:v1:en), na významnější si údajně počkáme až do 2030.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »