Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Šnajdrův slovníček  /  Cíle kvality (jakosti)

5 S 5WH1 5WHY Angažovanost managementu APQP Audit Balanced Scorecard Bezpečnost informací Bilance BOZP Brainstorming Certifikace Charakteristika (kvality)

Cíle kvality (jakosti)

Něco žádaného nebo zamýšleného ve vztahu ke kvalitě. Musí být konkrétní, měřitelné, relizovatelné, musí mít svého nositele - osobu odpovědnou za jejich dosažení. Mají být založeny na politice kvality. Bývají specifikovány pro různé funkce a úrovně ve firmě.

Politika a cíle kvality se stanovují se záměrem určit směr řízení organizace. Jak politika kvality, tak cíle kvality určují požadované výsledky a napomáhají organizaci používat svých zdrojů pro dosažení těchto výsledků. Politika kvality poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality a pro jejich přezkoumání. Je třeba, aby cíle kvality byly shodné s politikou kvality a se závazkem k neustálému zlepšování a aby dosažení těchto cílů bylo měřitelné. Dosažení cílů kvality může mít pozitivní vliv na kvalitu produktu, provozní efektivnost a finanční výkonnost a tím i na spokojenost a důvěru zainteresovaných stran.

Diagram afinity (Afinity Diagram) Diagram příčin a následků (Cause-And-Effect Diagram) Diagram vzájemných vztahů Divadlo Dodavatel Efektivnost EMS EnMS FMEA – Analýza možností vzniku vad a jejich následků (Failure Mode and Effects Analysis) FTA – Analýza stromu poruchových stavů (Fault Tree Analysis) Funkčnost Garance HACCP Histogram Hodnota pro zákazníka ISMS ISO 14001 ISO 20000-1 ISO 26001 ISO 27001 ISO 50001 ISO 9001 ISO/TS 16949 ITSM Jakost Jiné požadavky Kvalita (jakost) Lepidlo Management MSA – Analýza systému měření (Measuring System Analysis) Muda, Mura, Muri Náprava Nápravné opatření Někdo, někdy, nějak Neshoda OHSAS 18001 Optimalizace procesů Paretova analýza Politika kvality (jakosti) PPAP Preventivní opatření Proaktivní opatření Procesní řízení QFD – Rozvoj Funkce kvality (Quality Function Deployment) QMS Reaktivní opatření Regulační diagramy Řízený dokument Rizika Síťový graf a kritická cesta Six Sigma Škoda SPC – Statistické řízení procesů (Statistic Process Control) Stromový diagram (Tree Diagram) SWOT analýza Systém managementu Tětiva TQM Účinnost Validace, verifikace Value Stream Mapping Vývojový diagram (Flow Chart Diagram) Waltz Watt Xerox Yetti Záznam Žurnál

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »