Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  FTA - Failure Tree Analysis/Analýza stromu poruch

FTA - Failure Tree Analysis/Analýza stromu poruch

Jak ovlivní nastalá událost spolehlivost našeho zařízení? Co se může s naším zařízením stát a jaký dopad to bude mít na jeho funkci?
Na tyto otázky může poskytnout odpověď FTA.
Na rozdíl od FMEA, která pracuje s jedinou, kořenovou příčinou, FTA dokáže vizualizovat vztah několika událostí, které způsobí výslednou poruchu jen při společném výskytu všech. Díky FTA také dokážete určit, s jakou pravděpodobností se tak stane.

FTA je analytická metoda, která ve fázi návrhu produktu (nebo i procesu) pomáhá identifikovat poruchy a jejich kombinace vedoucí k nežádoucí havarijní situaci. Tu si definuje zadavatel, obvykle ohrožení života nebo zdraví, finanční ztráta nebo neplnění právního požadavku. Realizační tým může modelovat co-se-stane-když situace a díky tomu může navrhnout vhodné protiopatření.

Aplikací FTA tak lze zabránit škodám, které by projevem dané poruchy vznikly.

Akce je realizována ve spolupráci s DTO, na jejichž webu se přihlásíte.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »