Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  Znalosti organizace

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

S tímto požadavkem bude problém - už jen pojem "znalosti" je obtížně uchopitelný (viz např. https://managementmania.com/cs/znalosti-pojem). A norma ISO 9000 jej nedefinuje...

Řekněme, že to je právě:

1) to, čím je některý pracovník významný pro organizaci (je tedy klíčový)

2) to, díky čemu je organizace úspěšná vůči zainteresovaným stranám (stakeholders)

3) to, díky čemu je produkt organizace unikátní (a úspěšný)

Pokud dokážeme uvedené oblasti analyzovat a "znalosti" určit, mám zpola vyhráno. Záměrně je pojem v uvozovkách, protože by bylo chybou omezit znalosti toliko na informace.

A jak identifikované znalosti řídit?

Obecně aplikovatelným přístupem PDCA:

P... Identifikovat, čeho se chce díky znalostem dosáhnout a jaká rizika se skrývají v jejich nevyužití a nesdílení. Pak už lze sestavit i opatření, akční plány či procesy, jak toho dosáhnout včetně vhodných milníků.

D... Realizovat stanovená opatření/akční plány/procesy

C... Kontrolovat (podle přijaté metody a metriky) dosažené cíle

A... Přezkoumat, zda byly naplněny cíle a strategie v oblasti sdílení a provést pro další období vhodnou korekci

 

Pomáháme v této oblasti našim klientům. Pomůžeme i Vám.

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »