Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  Kontext organizace?

Kontext organizace?

Standard ISO 9001 Zavádí nový požadavek na kontext organizace. Co to je? Jak problematiku uchopit? ...a jak to auditovat?
Požadavek na kontext organizace se objevil také v ISO 14001, ISO 27001 a lze očekávat, že postupně vykoukne ze všech systémových standardů připravovaných na základě jednotné struktury (Annex SL). Zájemce odkazuji na definice v normách, zde úvaha a východisko pro řešení.

 

Když organizace realizuje svou činnost, je logické, že se její vedení zabývá řadou aspektů, které bezprostředně nesouvisí s činností organizace ale mohou ji ovlivňovat, jako jsou právní požadavky, úroveň pracovníků, prostředí, ve kterém se realizují firemní procesy aj. Podobně se vedení zabývá také tou skupinou subjektů (tedy zainteresovanou stranou), která může být činností organizace dotčena (např. veřejnost v okolí organizace, které může vadit hluk). Aby se vedení organizace tímto KONTEXTEM zabývalo, nepotřebuje, aby mu to norma říkala, protože to řeší. Při plnění tohoto požadavku normy je nutné ale prokázat JAK.

A to je také docela jednoduché, ostatně jako s celým managementem: Použijeme PDCA.

P

uvědomme si, pro KOHO a CO chceme dělat, resp. se před ním prezentovat a JAK, jaké k tomu máme příležitosti a jaká nás čekají rizika a čeho chceme ve vztahu k zainteresované straně dosáhnout
výhodné je aplikovat metodiku PESTLE pro externí aspekty a pro interní třeba 6M

D

udělejme taková opatření, která využijí příležitost a eliminují rizika a povedou k žádoucím výsledkům
opatření mohiu být na úrovni úlohy vrcholového managementu, cíle (kvality), vybudování procesu nebo jednoduchého úkolu

C

kontrolujme dosažení výsledků a auditujme provádění činností

A

přezkoumejme dosažené výsledky stejně jako výsledky kontrol a auditů a přijměmě korekční opatření směřující ke dosažení cílů stanovených v "P".

 

Jenoduché, že?

Samozřejmě, konkrétní provedení může (a bude) obsahovat řadu zádrhelů, nejasností, zákrutů a protivenství.

Rádi Vám při jejich řešení pomůžeme

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »