Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  Kontext organizace?

Kontext organizace?

Standard ISO 9001 Zavádí nový požadavek na kontext organizace. Co to je? Jak problematiku uchopit? ...a jak to auditovat?
Požadavek na kontext organizace se objevil také v ISO 14001, ISO 27001 a lze očekávat, že postupně vykoukne ze všech systémových standardů připravovaných na základě jednotné struktury (Annex SL). Zájemce odkazuji na definice v normách, zde úvaha a východisko pro řešení.

 

Když organizace realizuje svou činnost, je logické, že se její vedení zabývá řadou faktorů, které bezprostředně nesouvisí s činností organizace ale mohou ji ovlivňovat, jako jsou právní požadavky, úroveň pracovníků, prostředí, ve kterém se realizují firemní procesy aj. Podobně se vedení zabývá také tou skupinou subjektů (tedy zainteresovanou stranou), která může být činností organizace dotčena (např. veřejnost v okolí organizace, které může vadit hluk). Aby se vedení organizace tímto KONTEXTEM zabývalo, nepotřebuje, aby mu to norma říkala, protože to řeší. Při plnění tohoto požadavku normy je nutné ale prokázat JAK.

A to je také docela jednoduché, ostatně jako s celým managementem: Použijeme PDCA.

P

uvědomme si, pro KOHO a CO chceme dělat, resp. se před ním prezentovat a JAK, jaké k tomu máme příležitosti a jaká čekají rizika a čeho chceme ve vztahu k zainteresoavné straně dosáhnout

D

udělejme taková opatření, která využijí příležitost a eliminují rizika a povedou k žádoucím výsledkům

C

kontrolujme dosažení výsledků a auditujme provádění činností

A

přezkoumejme dosažené výsledky stejně jako výsledky kontrol a auditů a přijměmě korekční opatření směřující ke dosažení cílů stanovených v "P".

 

Jenoduché, že?

Samozřejmě, konkrétní provedení může (a bude) obsahovat řadu zádrhelů, nejasností, zákrutů a protivenství.

Rádi Vám při jejich řešení pomůžeme.

 

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »