Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Musíme aplikovat "statistické metody"?

Musíme aplikovat "statistické metody"?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám? Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Musíme aplikovat "statistické metody"?

Norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje, aby se prováděly analýzy trendů procesů, produktů, spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů. Metody k tomu má určit vedení organizace - takže přímý požadavek na aplikaci statistických metod tu není. Pracovníci ve firmách mají obvykle hrůzu ze statistiky, pokud některé metody nevyžaduje striktně zákazník, neprovádí je. Nicméně ač se to nezdá, statistiku aplikujeme každý den – při stanovování rozhodnutí bereme v úvahu nejrůznější fakta, porovnáváme, hledáme optimální řešení. To je také statistika, ovšem v nematematické podobě.

Ale taky platí, že neaplikováním matematických metod statistiky se firma připravuje o velmi silné nástroje, které mohou její výkonnost, a zvláště ekonomickou, významně ovlivnit. Moc neobstojí ani argument, že „u nás statistiku nemůžeme uplatnit, nemáme sériovou výrobu“ – víte, že Shewhart sestavil regulační diagramy pro řízení procesů už v roce 1924 a jedním z nich lze postihnout právě kusovou výrobu? Jen je zapotřebí:

  • Uvědomit si, jaké jsou atributy (charakteristiky, znaky) našeho produktu, které zákazník vyžaduje - nebo očekává.
  • zavést systém zjišťování jejich úrovně (nebo i hodnot) a vyhodnocování v reálném čase.
Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »