Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby

Expertní služby

Expertními službami se rozumí:

  • moderování pracovních týmů např. při řešení problémů či analýze rizik (FMEA, FTA apod.)
  • sledování právních požadavků a požadavků standardů
  • podpora při plnění právních a jiných požadavků
  • zpracování a posouzení analýz, návrhů opatření a jejich dopadů

v oblastech:

Kdy je výhodné aplikovat expertní služby?

Expertní služby využívají ti zákazníci, kteří se chtějí soustředit na svůj „core business“, nemají nebo nechtějí uvolnit dostatečné kapacity pro zajištění daných aktivit, např. sledování právních požadavků. Specifickou expertní službou je „interim management“, kdy se expert věnuje řešení konkrétního úkolu u zadavatele, přičemž výsledkem je změna či doplnění systému řízení o nové prvky tak, aby po odchodu internim managera daná oblast fungovala. Efektem je, že zadavatel nemusí hledat vysoce kvalifikovaného pracovníka pro řešení daného problému.

Jak postupujeme?

Projednají se požadavky a očekávání zadavatele a vhodná forma. Poté se provede vstupní rozbor s cílem zjistit poznat současnou situaci. Na základě výsledků rozboru se případně upřesní zadání a nastaví poskytovaná služba.
Poznámka: Tento postup se neaplikuje u interim managementu. Pro něj platí obdoba postupu uvedeného v „Poradenství v oblasti systémů managementu a jejich procesů“.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »