Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?

Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Ano, například systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (standard ČSN ISO 45001), systém managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001), systém managementu kvality při poskytování IT služeb (ČSN ISO/IEC 20000-1), systém managementu hospodaření s energií (EnMS, ČSN EN ISO 5001), společensky odpovědná organizace (CSR; normy SA 8000, ISO 26000) či Business Continuity management (BCMS, ČSN EN ISO 22301) a systém protikorupčního managementu (aBMS, Anti-bribery management system, ČSN ISO 37001). Vedle toho existují i odvětvové standardy, např. IATF 16949 určující doplňkové požadavky na sysrém managementu kvality dodavatele do automobilového průmyslu.

Velmi populární je pojem integrovaný systém managementu, který spojuje řešení několika specifických systémů (např. QMS a EMS).

V současné době je vydáno několik desítek standardů pro systémy managementu, při jejichž splnění lze organizacím udělovit certifikát. kromě standardizovaných systému existuje i řada dalších.

Musíme aplikovat "statistické metody"? Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »