Jste zde: Domů  /  Služby  /  Lektorská činnost v oborech systémů managementu

Lektorská činnost v oborech systémů managementu

Obory vzdělávání

Naši lektoři připravují a realizují vzdělávání v tématech, kterými se zabývají jako poradci. Díky tomu jsou při vzdělávání použity konkrétní a reálné příklady a případové studie. Příklady témat:

 • Systémy managementu (QMS, EMS, EnMS, ISMS, OH&SMS, ITSM, …)
 • Používání kancelářského software (Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice)
 • Problematika výrobkových certifikací
 • Problematika HACCP
 • Problemsatika GDPR
 • Právní požadavky na ochranu životního prostředí
 • Právní požadavky na BOZP a PO
 • Ochrana spotřebitele
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Identifikace a odstraňování ztrát, které vznikají při realizaci produktu
 • Propojení strategie s cíli a akčními plány (Balanced Scorecard)
 • Obsah, aplikace a využití metod zlepšování a optimalizace procesů, jako jsou  5S, SMED, VSM, TPM a další
 • Obsah, aplikace a využití metod analýzy rizik, jako jsou FTA, FMEA a další
 • Obsah, aplikace a využití metod vizualizace, analýz a řešení problémů, jako jsou SWOT, Flow-Chart, Fishbone, Tree diagram, Brainstorming a další
 • Pilíře společenské odpovědnosti organizace

Metody vzdělávání

Naši lektoři realizují vzdělávání v podobě školení, seminářů, workshopů či praktických nácviků i na dálku. Efektivita výcviku se ověřuje buď přímo v průběhu výcviku – a podle výsledku se operativně upravuje další průběh vzdělávání nebo na konci akce. Výstupem vzdělávání je také přijetí akčního plánu jednotlivce, je-li to vhodné.

Vybrané reference

 • ArcelorMittal Tubular Products a.s., Karviná
 • LAUFEN CZ s.r.o., Znojmo
 • Vzdělávací organizace:
 • DTO CZ s.r.o., Ostrava
 • Priemyselná akadémia, Žilina
 • QMS Slovakia, Banská Bystrica
 • Centrum andragogiky, Hradec Králové
 • GRADUA CEGOS s.r.o., Praha

Často kladené otázky

Proč se ověřuje efektivita výcviku?

Naším cílem je, aby se účastníci vzdělávacích akcí skutečně naučili dané téma a uměli jej použít. Pokud se neověří, zda tomu tak skutečně je, celá akce sice proběhne ale pouze s formálními výsledky.

Nemůžeme uvolnit pracovníky na celý den. Jak řešit vzdělávání?

I zde lze nalézt vhodné metody, např. rozdělit účastníky do malých skupin, využívat krátké časové úseky (např. 2 hodiny) nebo vzdělávací akci provést o víkendu či použít vzdálenou formu (Skype, e-learning, webinář apod.)

Jak se stanovuje cena vzdělávací akce?

Cena se stanovuje především s ohledem na předmět, formu, metodu a místo (resp. rozsah dalších doprovodných služeb, např. pronájem, občerstvení apod.). Počet účastníků není proto pro stanovení ceny rozhodující, souvisí spíše s efektivitou vzdělávací akce a použitou metodou vzdělávání.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »