Jste zde: Domů  /  Služby  /  Expertní služby  /  BOZP

BOZP

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) může probíhat na třech úrovních:

Na úrovni plnění právních požadavků (např. identifikace rizikových činitelů, povinnosti v hygieně práce, poskytování OOPP, pravidla pro nakládání s chemickými látkami apod.).

Víte např. o zákonné povinnosti provést kategorizaci pracovních rizik? O povinnosti mít uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením? O povinnosti posoudit mít osobu odborně způsobilou (bezpečnostního technika)? Tyto a další povinnosti se týkají všech podnikatelů bez rozdílu.

Na úrovni implementace managementu BOZP (ČSN OHSAS 18001 nebo Bezpečný podnik) a jeho certifikace v případě potřeby.

Pokud potřebujete své zákazníky nebo jiné stakeholders ujistit o své vůli a akcích směřujících k minimalizaci pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků a třetích osob.

Na úrovni společnosti o začlenění přístupu k BOZP do strategie společnosti.

Např. jako součást sociálního pilíře společenské odpovědnosti organizace: bezpečnost pracovníků a třetích osob už není jen to, co někdo vyžaduje nebo ocení, ale stala se nedílnou součástí filozofie společnosti.

Pomůžeme:

  • s identifikací příslušných právních požadavků a jiných požadavků a udržováním jejich aktualizace
  • poradíme s jejich splněním
  • pomůžeme vybrat a aplikovat vhodné systémové nástroje
  • provedeme interní audit pro ověření dosaženého stavu a pro nalezení dalších míst zlepšování

Informujeme

22.4.

Nové vydání APQP

Zkraje března vyšla nová verze Příručky APQP (3rd Edition) a zcela nová Příručka CP (Control Plan).
Obě jsou k zakoupení na stránkách AIAG (https://www.aiag.org/).
Anebo se můžeme sejít a změny prodiskutovat. Záleží na Vás :)

Více »
22.4.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 - nové revize

Ke konci února byly uvolněny nové revize uvedených standardů. Originály jsou k dispozici, na český překlad si ještě chvilku počkáme.

Současné změny jsou nepatrné (viz https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:amd:1:v1:en), na významnější si údajně počkáme až do 2030.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »