Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  Kontext organizace?

Kontext organizace?

Standard ISO 9001 Zavádí nový požadavek na kontext organizace. Co to je? Jak problematiku uchopit? ...a jak to auditovat?
Požadavek na kontext organizace se objevil také v ISO 14001, ISO 27001 a lze očekávat, že postupně vykoukne ze všech systémových standardů připravovaných na základě jednotné struktury (Annex SL). Zájemce odkazuji na definice v normách, zde úvaha a východisko pro řešení.

 

Když organizace realizuje svou činnost, je logické, že se její vedení zabývá řadou aspektů, které bezprostředně nesouvisí s činností organizace ale mohou ji ovlivňovat, jako jsou právní požadavky, úroveň pracovníků, prostředí, ve kterém se realizují firemní procesy aj. Podobně se vedení zabývá také tou skupinou subjektů (tedy zainteresovanou stranou), která může být činností organizace dotčena (např. veřejnost v okolí organizace, které může vadit hluk). Aby se vedení organizace tímto KONTEXTEM zabývalo, nepotřebuje, aby mu to norma říkala, protože to řeší. Při plnění tohoto požadavku normy je nutné ale prokázat JAK.

A to je také docela jednoduché, ostatně jako s celým managementem: Použijeme PDCA.

P

uvědomme si, pro KOHO a CO chceme dělat, resp. se před ním prezentovat a JAK, jaké k tomu máme příležitosti a jaká nás čekají rizika a čeho chceme ve vztahu k zainteresované straně dosáhnout
výhodné je aplikovat metodiku PESTLE pro externí aspekty a pro interní třeba 6M

D

udělejme taková opatření, která využijí příležitost a eliminují rizika a povedou k žádoucím výsledkům
opatření mohiu být na úrovni úlohy vrcholového managementu, cíle (kvality), vybudování procesu nebo jednoduchého úkolu

C

kontrolujme dosažení výsledků a auditujme provádění činností

A

přezkoumejme dosažené výsledky stejně jako výsledky kontrol a auditů a přijměmě korekční opatření směřující ke dosažení cílů stanovených v "P".

 

Jenoduché, že?

Samozřejmě, konkrétní provedení může (a bude) obsahovat řadu zádrhelů, nejasností, zákrutů a protivenství.

Rádi Vám při jejich řešení pomůžeme

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »