Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky zkonstruované a vyrobené pro tato vozidla musí být pro uvedení na trh schváleny[1]. Záměrem evropské směrnice také je, aby výroba probíhala ve shodě se schváleným typem. Proto preferuje, aby ten, komu je vystavováno osvědčení, se prokázal platným certifikátem ISO 9001. Schvalování typu v ČR provádí ministerstvo dopravy a doložení certifikátu je jeden z požadavků pro vydání osvědčení o schválení typu.

.

POZOR! Vyhláška č. 341/2014 Sb., která je prováděcím právním předpisem, zrušila původní vyhl. č.  341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Automaticky proto mohla zrušit i osvědčení vystavené ministerstvem dopravy podle původní vyhl. č. 341/2002 Sb. (není to překlep, opravdu mají obě číslo „341“), pokud nové či změněné aplikovatelné požadavky toto zařízení již neplní.

Doporučujeme v případě pochyb prodiskutovat platnost Vašeho osvědčení s odborným pracovníkem ministerstva dopravy nebo Vašim expertem v této oblasti.

 

Požadavek ministerstva vychází ze směrnice EP č. 2007/46/ES, na kterou navazuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel (na uvedenou směrnici se odkazuje např. v §§11 a 14) a vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


[1] Požadavek stanoví směrnice EP č. 2007/46/ES a přejímá jej zákon č. 56/2001 Sb.

Informujeme

22.4.

Nové vydání APQP

Zkraje března vyšla nová verze Příručky APQP (3rd Edition) a zcela nová Příručka CP (Control Plan).
Obě jsou k zakoupení na stránkách AIAG (https://www.aiag.org/).
Anebo se můžeme sejít a změny prodiskutovat. Záleží na Vás :)

Více »
22.4.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 - nové revize

Ke konci února byly uvolněny nové revize uvedených standardů. Originály jsou k dispozici, na český překlad si ještě chvilku počkáme.

Současné změny jsou nepatrné (viz https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:amd:1:v1:en), na významnější si údajně počkáme až do 2030.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »