Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Články  /  FTA nemusí být vždy FTA

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Obě metody mají společný postup shora dolů, od obecného (resp. důsledku) k příčinám, tak jak je to v rámci stromového diagramu běžné. Tím ale společné víceméně končí.

Metodu FTA – Factor Tree Analysis, která  se označuje také jako FTA-PDCA, sestavil (podle mých informací) ve společnosti VALEO Kazuo Kawashima. Pro efektivní použití metody vždy musí byt dobře  popsán problém k řešení. K němu se definují faktory přístupem 4M (Man – Material – Machine – Method). Při použití FTA se tyto faktory vyhodnocuji objektivně nejlépe při porovnání dobrého a špatného dílu, ideálně ze stejné výrobní dávky. Protože se pracuje s reálným (vadným) dílem, používá se tato FTA pro analýzu všech kořenových a dalších potenciálních příčin v případě reklamací a/nebo výskytu vadných kusů.

Účelem aplikace metody  FTA – Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruchových stavů), popsané normou ČSN EN 61025, je nalezení všech základních událostí, které mohou vést k výsledné nežádoucí. Všechny tyto události jsou sestaveny do stromového diagramu, kde jsou znázorněny jejich vazby a vztahy. Rozdílné je především to, že mezi událostmi se analyzují také jejich logické vazby, v nejjednodušším přiblížení v podobě logického součtu nebo logického součinu. Uvědomění si těchto vazeb je výhodné jak v oblasti logického součinu, kdy pro zamezení vzniku nežádoucí události stačí eliminovat i událost s nižší pravděpodobností výskytu, tak v oblasti logického součtu, kde se vzájemnou kombinací událostí pravděpodobnost výskytu výsledné události zvyšuje. V obou případech lze pomocí jednoduchého vzorce vypočítat pravděpodobnosti výskytu událostí ve vyšší větvi. Díky tomu je velmi výhodné tuto FTA aplikovat ve fázi vývoje produktu společně s D-FMEA.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »