Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Technik kvality

Technik kvality

Nejběžnější a nejpoužívanější metody managementu kvality, používané zvláště v automotive, procvičují lektoři s praktickými zkušenostmi na reálných případech.
Kurz probíhá ve dvou třídenních cyklech.

Kurz Technik kvality je určen pro pracovníky, kteří v kurzu prakticky zvládnou metody a nástroje řízení kvality a jejich používání v praxi, pro odborníky, mající zájem o zdokonalování v řízení kvality na mnoha reálných příkladech a v neposlední řadě pro manažery, kteří potřebují rozšířit svůj přehled o špatné i dobré zkušenosti v řízení kvality.

Z obsahu kurzu Technik kvality:
- 8 zásad QMS (principy ISO)
- Cyklus (CA)PDCA jako základ managementu kvality
- Praktické příklady řešení systémových požadavků
- Dokumentování systému managementu kvality a řízení záznamů
- APQP - návrhy a vývoj procesu, plánování etap, vyhodnocování milníků,
- Vzorkování (podle PPAP), uvolňování dílů k zákazníkovi, testy, kontrolní plány
- IMDS – Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech
- Kontrolní plán
- Plánování a řízení procesů na cestě od požadavku zákazníka k jeho spokojenosti s produktem
- FMEA procesu, Analýza procesu – TURTLE diagram
- Auditor procesu
- Flow Chart
- KPI
- Přístupy k řízení zdrojů potřebných ke splnění požadavků zákazníka
- Využití analytických metod při vyhodnocování výsledků (Pareto diagram, Ishikawův diagram)
- Reakce na reklamace (8D Report)
- 5W analýza
- Zlepšování, metoda POKA YOKE, JIDOKA
- Vyhodnocování interní zmetkovitosti
- SPC (manuální a automatická), histogram, Regulační diagram
- Toleranční a regulační meze
- Chi kvadrát
- Vyhodnocení způsobilosti procesů Cp, Cpk
- Specifické příklady požadavků zákazníků
- MSA analýza – analýza měřicího systému
- ANOVA
- Závěrečný písemný test

Cílem kurzu Technik kvality je připravit účastníky pro vykonávání specifických činností v oblasti řízení kvality.

Kurz je připraven ve spoluipráci s DTO CZ, kde se na něj můžete přihlásit.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »