Je ISO i Váš sen...
...nebo noční můra?

Dobrý den,

  zabýváme se problematikou systému managementu (ISO).
S čím Vám můžeme pomoci?

Nevíte, co je ISO?

  (pokračujte naÚvod do ISO)

Chcete řešit ISO?

  (pokračujte naProces zlepšováníProces zlepšování)

Další informace:Nabídka služeb »
Reference »
Otázky a odpovědi »


Doporučuji:

Rád doporučuji ty, jejichž služby jsem sám vyzkoušel a byl jsem spokojen.


Taneční kavárna je místo, kde si můžeš naplno vychutnat svou vášeň k tanci.
Taneční kavárna je místo, kde Tě melodie a rytmy přenesou na parket s lehkostí a bez zábran.
Taneční kavárna je místo, kde se potkáš s lidmi, kteří sdílejí radost a uspokojení z tance.

Posláním taneční kavárny je ukázat, že tanec má velkou moc, přináší silné emoce, uvolnění, seberealizaci i přátelství.Pokud ve firmě nemáte ekonoma, tak nějak očekáváte tuto službu od svého účetního či účetní. Obvykle marně - na rozdíl od účetní firmy

Na stejné lodi

.Obchodní doporučení a refernce přináší o 80% více kladných výsledků než telefonát nebo návštěva.
Business for Breakfast je aktivita těch, kteří chtějí aktivně spolupracovat s dalšími, stejně zaměřenými lidmi na bázi tří pilířů: poznání, porozumění a důvěry.V tomto projektu mohou vybraní studenti realizovat své nápady, získají potřebnou praxi, návyky, zkušenosti a dovednosti v reálném prostředí skutečné, byť malé firmy. Podílí se na marketinku, sjednávání a kalkulaci zakázek, koordinaci prací i vlastní realizaci.Jedním z mých koníčků je jízda na koloběžce. Na kole dojedete jistě dál, ale z kopce je kolobka rychlejší, taky je skladnější, prostě samá nej nej nej. Jezdím na stroji firmy K-Bike, která ač malá přistupuje k vývoji a výrobků svých strojů velmi profesionálně. Posuďte sami.Bob Prokeš je právě ten člověk, díky kterému jsem si uvědomil význam webových stránek pro svou práci.
Nabízí nejen řešení, ale hlavně vám pomůže analyzovat vaše očekávání od webových stránek. Skutečné provedení pak nejsou jen nějaké stránky - jste to VY.Akademie pořádá kurzy, zaměřené na "soft" dovednosti, např. obchodní vyjednávání, time management, manažerské dovednosti atd. Každý kurz lektoři modifikují vzhledem k účastníkům tak, aby efektivita kurzu byla maximální. Jsou fakt dobří.Zajímavosti a postřehyStránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |

Legendy QMS - Neaplikování některých požadavků normy V.

    09.02.2007
Jedním z významných projevů moderních systémů managementu je používání externích zdrojů. Názory na to, co to externí zdroj je, se ale velmi různí, natož jak tyto zdroje efektivně řídit.     [ →pokračování ]

Legendy QMS - Neaplikování některých požadavků normy IV.

    17.10.2006
Při budování systému managementu kvality se často neaplikují požadavky normy, kapitoly 7.5.2, Validace procesů výroby a poskytování služeb. Je ovšem toto vyloučení oprávněné? Není pravou příčinou vyloučení spíše obava a nepochopení? Možná, že strach z těchto požadavků je zbytečný…     [ →pokračování ]

Problém profesionality konzultantů

    29.08.2006
Charakteristik, kterými můžete popsat dobrého konzultanta, je řada. Kromě jiných také jeho zájem o dění, vývoji v oboru jeho poradenství.
Domnívám se, že jednou z nejnáročnějších úloh poradce je udržet si přehled ve svém oboru, vnímat, analyzovat a strukturovat předkládané nové poznatky a požadavky, nalézat nová řešení, nové, efektivnější přístupy.
V této úloze mu může pomoci profesní organizace - pro oblast kvality je to Česká společnost pro jakost, sídlící v Praze, na Novotného lávce. Tam má také sídlo administrativa Národního programu podpory jakosti. V rámci tohoto programu vychází také nejrůznější publikace (jejich seznam naleznete na http://www.npj.cz), které jsou pro veřejnost zdarma.

Legendy QMS - Neaplikování některých prvků normy III.

    18.06.2006
V budovaných systémech managementu se často spekuluje o vyloučení požadavků kapitoly 7.3, Návrh a vývoj.      [ →pokračování ]

Další identifikované změny v ČSN EN ISO 9000

    09.06.2006
Dalšími pojmy, které jsou odlišné od původního vydání jsou "charakteristika", "technický expert" a měřicí zařízení (vybavení). Některé z pojmů jsou uvedeny zcela nově, jako třeba "plán auditu" a "odborná způsobilost".
     [ →pokračování ]

Novela ČSN EN ISO 9000

    29.04.2006
Právě vychází novelizované normy ČSN EN ISO 9000; obsahuje změny!     [ →pokračování ]

Prověrka Národního bezpečnostního úřadu dokončena úspěšně

    06.03.2006
Právě jsem obdržel Osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem pro přístup k utajovaným skutečnostem. Mohu tedy provádět audity systému managementu jakosti i v organizacích, které pracují s utajovanými skutečnostmi.

Podpora zavádění QMS a EMS (ISO a EMAS)

    02.02.2006
ČMZRB uveřejnila program podpory TRH, v rámci kterého mohou malé a střední firmy získat po splnění specifických podmínek (především předložení certifikátu) finanční podporu.      [ →pokračování ]

Výzkum a vývoj v oblasti systémů managementu

    23.01.2006
Expertní služby mohou zahrnovat i takové poradenství, které směřuje k provádění výzkumných prací v oblasti systémů managementu.     [ →pokračování ]

Máme certifikát. A co dál? Seminář pro certifikované firmy.

    23.01.2006
Co dál se systémem managementu po certifikaci? Kam nasměrovat systémové nástroje? Co lze díky systému získat?

Druhý cyklus tohoto semináře proběhne ve spolupráci s Domem Techniky Ostrava počátkem února.     [ →pokračování ]

Podpory

    15.11.2005
CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic začíná vypisovat nejrůznější programy podpory malým a středním podnikům, např. Konkurenceschonost, Poradenství apod. (blíže viz www.czechinvest.cz). Jednou z podmínek je, aby vybraný konzultant byl zařazen v Národním registru poradců.
Úspěšně jsem prošel výběrem a od 30.9.2005 jsem v tomto registru zařazen.     [ →pokračování ]

Pozor na zahlcení operativou!

    21.09.2005
Čas dovolených uplynul a tak už zase řešíme běžné pracovní problémy.
Využijme ale ....     [ →pokračování ]

Expertní práce

    13.07.2005
Chcete-li něco vědět, zeptáte se poradce nebo experta/speciality. Jaký je rozdíl mezi prací poradce a experta?     [ →pokračování ]

Úprava stránek.

    16.06.2005
Podařilo se nám úspěšně přetvořit stránky do vícejazyčné podoby. Mám z toho velkou radost.

Máme certifikát. A co dál?

    19.04.2005
Připravil jsem dvoudenní seminář zaměřený především na malé a střední firmy, které po certifikaci zjišťují, že sice mají certifikovaný systém, ale co s ním? Jak efektivně vykonávat činnosti (např. vyhodnocování neshod, řízení opatření k nápravě a preventivních opatření), ke kterým certifikát zavazuje? A chce-li manažer jakosti naplnit svoji odpovědnost, na co se má zaměřit? Co má zlepšovat? Co má rozvíjet?     [ →pokračování ]

Stránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |


Kontakty:

Ing. Ivo Šnajdr - poradce, auditor, majitel, mobil +420 606 212 614, ivo.snajdr@snajdr.com
Mgr. Pavlína Millerová - poradce, pavla.miller@snajdr.com
Ing. Miloš Urbiš - poradce, milos.urbis@snajdr.com
Mgr. Karel Zeman - poradce, karel.zeman@snajdr.com
Ing. Lenka Zemanová - poradce, auditorka, lenka.zeman@snajdr.com
Návštěv:  21609   © Bob Prokeš