Je ISO i Váš sen...
...nebo noční můra?

Dobrý den,

  zabýváme se problematikou systému managementu (ISO).
S čím Vám můžeme pomoci?

Nevíte, co je ISO?

  (pokračujte naÚvod do ISO)

Chcete řešit ISO?

  (pokračujte naProces zlepšováníProces zlepšování)

Další informace:Nabídka služeb »
Reference »
Otázky a odpovědi »


Doporučuji:

Rád doporučuji ty, jejichž služby jsem sám vyzkoušel a byl jsem spokojen.


Taneční kavárna je místo, kde si můžeš naplno vychutnat svou vášeň k tanci.
Taneční kavárna je místo, kde Tě melodie a rytmy přenesou na parket s lehkostí a bez zábran.
Taneční kavárna je místo, kde se potkáš s lidmi, kteří sdílejí radost a uspokojení z tance.

Posláním taneční kavárny je ukázat, že tanec má velkou moc, přináší silné emoce, uvolnění, seberealizaci i přátelství.Pokud ve firmě nemáte ekonoma, tak nějak očekáváte tuto službu od svého účetního či účetní. Obvykle marně - na rozdíl od účetní firmy

Na stejné lodi

.Obchodní doporučení a refernce přináší o 80% více kladných výsledků než telefonát nebo návštěva.
Business for Breakfast je aktivita těch, kteří chtějí aktivně spolupracovat s dalšími, stejně zaměřenými lidmi na bázi tří pilířů: poznání, porozumění a důvěry.V tomto projektu mohou vybraní studenti realizovat své nápady, získají potřebnou praxi, návyky, zkušenosti a dovednosti v reálném prostředí skutečné, byť malé firmy. Podílí se na marketinku, sjednávání a kalkulaci zakázek, koordinaci prací i vlastní realizaci.Jedním z mých koníčků je jízda na koloběžce. Na kole dojedete jistě dál, ale z kopce je kolobka rychlejší, taky je skladnější, prostě samá nej nej nej. Jezdím na stroji firmy K-Bike, která ač malá přistupuje k vývoji a výrobků svých strojů velmi profesionálně. Posuďte sami.Bob Prokeš je právě ten člověk, díky kterému jsem si uvědomil význam webových stránek pro svou práci.
Nabízí nejen řešení, ale hlavně vám pomůže analyzovat vaše očekávání od webových stránek. Skutečné provedení pak nejsou jen nějaké stránky - jste to VY.Akademie pořádá kurzy, zaměřené na "soft" dovednosti, např. obchodní vyjednávání, time management, manažerské dovednosti atd. Každý kurz lektoři modifikují vzhledem k účastníkům tak, aby efektivita kurzu byla maximální. Jsou fakt dobří.Zajímavosti a postřehyStránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |

Odpovědnost za produkt - semináře

    27.02.2011
V prosinci jsem se zde zmínil o několika specifických zákonech souvisejících s odpovědností za výrobek, resp. produkt. Od té doby se podařilo realizovat několik seminářů, další o této problematice organizuje RHK Brno na 2. června.

Odpovědnost za produkt (výrobek či službu), odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku

    22.12.2010
Zákazník pod kvalitou produktu vnímá nejen parametry produktu samého, ale také Kotlerem definovaném „produktu v rozšířeném pojetí“. V našem systému managementu kvality s tím dnes již pracujeme. Ale umíme pracovat i se zákonnými požadavky na výrobek? A známe je vůbec? Skutečně víme, že:
  • nám zákon ukládá povinnosti nahradit škodu způsobenou vadou výrobku (zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)? Jak s touto povinností zacházíme? Dokázali bychom ji naplnit? Existuje obrana proti neoprávněným nárokům?

  • náš produkt je bezpečný i podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků? Víme, že to znamená třeba i srozumitelný návod k výrobku v českém jazyce?

  • jaké jsou naše povinnosti v případě dodávky produktu koncovému zákazníkovi – spotřebiteli?

  • jaké jsou naše povinnosti v případě reklamace spotřebitelem (např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)? Že musíme o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů?


Proškolíme Vaše klíčové pracovníky, prodiskutujeme reálnou situaci a možná řešení, provedeme audit pro ověření, jak zákonné požadavky jsou Vašimi pracovníky plněny.
     [ →pokračování ]

Projekt PPS - Podpora podnikání studentů

    25.08.2010
Absolventi škol poměrně těžko hledají uplatnění v praxi: Jsou čerstvě po škole, bez praktických zkušeností, bez správných pracovních návyků a dovedností, bez vyzkoušené citlivosti k vnímání požadavků a očekávání zákazníka.     [ →pokračování ]

Manažer a hodnotitel CSR - společenské odpovědnosti organizace

    24.08.2010
Chceme našim klientům poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni. Proto jsme rádi, když je naše kvalifikace oceněna.
Tentokráte CSR – společenské odpovědnosti organizace, kde se můžeme prokázat certifikáty Manažer společenské odpovědnosti M-CSR a Hodnotitel udržitelného rozvoje H-UR.

Legendy QMS VII. – Návrh a vývoj

    06.05.2010
S požadavky na návrh a vývoj jsou problémy, tak jej raději vyloučíme. Anebo je raději aplikujeme? A musíme?
Norma ČSN EN ISO 9001 v kapitole 7.3 uvádí požadavky na návrh a vývoj. A co to ten návrh a vývoj vlastně je? S kolegy narážíme na paradoxy: Jedna firma jej má, druhá, vyrábějící obdobný výrobek ve zcela stejných podmínkách jej nemá? A certifikační autority pevně stojí na svých tvrzeních.     [ →pokračování ]

Potřebujete sledovat právní požadavky, zda jsou aktuální a zda se neobjevily nové? Náš RPP Agent Vám pomůže!

    03.12.2009
Zákony platí pro všechny, neznalost zákona neomlouvá…
To slýcháváme často. V podnikatelské praxi se ovšem tato úsloví často zanedbává a spoléhá se na jiné – kde není žalobce, není soudce. Jestliže se chce společnost chovat podle pravidel nebo dokonce získat certifikát shody s ČSN EN ISO 14001 nebo ČSN OHSAS 18001 apod. musí právní a jiné požadavky řídit. A tak musí začít provádět činnosti, kterými se dosud nikdo nezabýval, pro které ani nemá vhodné kapacity ani vhodné prostředky.     [ RPP Agent Vám pomůže!">→pokračování ]

Aplikace technických opatření podle ISO/IEC 27001/27002 a ověření jejich účinnosti

    25.11.2009
Standard ČSN ISO/IEC 27002 doporučuje a standard ČSN ISO/IEC 27001 vyžaduje aplikaci řady technických opatření, která společnost implementovat s cílem zajistit bezpečnost informací.
Jak vybrat vhodné technické opatření? Které opatření je klíčové? Která opatření jsou nejúčinnější? Jak je implementovat? Jak ověřovat jejich účinnost?
Také v oblasti systému managementu bezpečnosti informací poskytujeme profesionální pomoc jak v podobě konzultací, tak školení či auditů.

Seminář ke standardům řady ČSN ISO/IEC 20000

    19.04.2009
Vzhledem k množícím se dotazům na obsah norem ČSN ISO/IEC 20000-1 a 20000-2 a na to, jak efektivně zavést ITSM, podařilo se nám zorganizovat a naplánovat semináře na toto téma.

První z nich proběhne ve společnosti GRADUA CEGOS v Praze již 30.4.2009. Je nejvyšší čas se přihlásit!

ECOMMERCE.CZ - Úspěšná certifikace podle ČSN ISO/IEC 20000-1

    05.12.2008
Český ecommerce.cz, a.s. z Brna (viz www.ecommerce.cz), dodavatel softwarových řešení, úspěšně absolvoval certifikační audit podle nejen podle ČSN EN ISO 9001, ale také ČSN ISO/IEC 20000-1. Těší mě, že k tomu přispěli i naši konzultanti – zvlášť když se ukázalo, že jeden z certifikačních auditorů je členem expertní skupiny pro ITIL.     [ →pokračování ]

Od ledna jsem nepřipojil žádnou aktualitu, ačkoli se toho děje tolik...

    30.06.2008
…CSR, ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 20000-1...      [ →pokračování ]

Příprava zdravotnické laboratoře k akreditaci

    12.01.2008
Nároky na kvalitu služeb se v současné době neustále zvyšují. Laboratoře mají snahu prokázat splnění mezinárodních standardů (např. ISO 15189:2003) za účelem lepšího uznání svých služeb a kvality vydávaných výsledků. Důvody jsou různé, od tlaku vyvíjeného v rámci odvětví nebo samotnými zákazníky až po závazná vládní nařízení o povinnosti akreditace laboratoře.
Akreditace je nezávislé posouzení způsobilosti laboratoře oprávněným orgánem jehož výsledkem je uznání, že laboratoř splňuje požadavky příslušného standardu a je způsobilá provádět specifické činnosti (např.vyšetřování biologického materiálu). Při procesu akreditace se ověřuje nejen odbornost pracovníků laboratoře, způsobilost přístrojů či prostředí ale také funkčnost jejího systému řízení, resp. systému managementu.

Firma ING. IVO ŠNAJDR nabízí zájemcům
• pomoc při zavádění kompletního systému jakosti podle normy ISO 15189
• posouzení (ověření) již vytvořeného (nebo částečně vytvořeného) systému před akreditací
• udržování systému managementu laboratoře     [ →pokračování ]

Legendy QMS - O neshodách a prováděných opatřeních

    10.10.2007
Objevila se nám neshoda. Musíme přijmout opatření!
A jaké to bude?
Přece opatření k nápravě a pak preventivní opatření, aby se situace už neopakovala...

A tvůrci modelu QMS jen trpně přihlíží a vzdychají, že princip je přece jiný...     [ →pokračování ]

V Praze zítra začíná Kongres EOQ!

    21.05.2007
uskuteční 51. kongres Evropské organizace kvality (EOQ), pořadatelem kongresu je Česká společnost pro jakost. Jedná se o prestižní mezinárodní akci, které se zúčastní odborná veřejnost, vedoucí představitelé významných společností a institucí, působící v oblastech systémů řízení v průmyslu, službách vzdělávání a veřejné správě.

V duchu ústředního hesla „Competitiveness through Excellence - Challange for Europe“ budou diskutována témata:
• Produktivita a konkurenceschopnost
• Nové systémy managementu orientované na výkonnost inovace
• Cesta k excelenci v automobilovém průmyslu
• Kvalita a bezpečnost v potravinovém řetězci
• Telekomunikace a IT - podněty pro budoucí společnost
• Kvalita ve zdravotnictví a farmacii
• Veřejný sektor a zkušenosti s modelem CAF
• Projektový management
• IAQ ( International Academy for Quality ) Mezinárodní akademie pro kvalitu
• Trvale udržitelný rozvoj ve výrobě
• Hodnověrnost certifikace systémů managementu a kvalita v akreditaci
• Kvalita vzdělávání

Odpovědnost za vady - seminář

    19.02.2007
Společně s Domem techniky Ostrava jsme připravili na 14. března seminář "Odpovědnost za výrobek jako projev systému managementu kvality".
Program:
Odpovědnost za výrobek - zákonná povinnost
- zákonné a podzákonné normy
- aplikace směrnic EU
Legislativní požadavky
- posouzení shody, nebezpečný výrobek
- ochrana spotřebitele, uzavírání kupní smlouvy
- odpovědnost za vadu výrobku
- odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku

Pro bližší informace kontaktujte Helenu Ličkovou.     [ →pokračování ]

Školení interních auditorů - základní a rozvíjející školení

    19.02.2007
Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s certifikační společností KEMA Registrovaná kvalita Česká republika spol. s r.o. připravili školení interních auditorů:

1) Jak provést audit systému managementu jakosti výcvik interních auditorů

2) Jak auditovat systém managementu jakosti lépe - rozvoj dovedností interních auditorů

Školení realizujeme ve dnech 6. a 7. března, vždy 9:00 – 14:00 v pavilonu RHK Brno, a jsou určena interním auditorům, managerům jakosti, a zaměstnancům, kteří znají vlastní firmu a její systém managementu, orientují se v pojmech a principech systému managementu kvality.

Zájemci se mohou zúčastnit jednoho nebo obou dnů.
Bližší informace:
Ing. Helena Šumpelová
RHK Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno
Tel.: 532 194 921

Možnost přihlášení:
Fax: 541 153 055
E-mail: seminare@ohkbrno.cz
http: www.ohkbrno.cz     [ →pokračování ]

Stránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |


Kontakty:

Ing. Ivo Šnajdr - poradce, auditor, majitel, mobil +420 606 212 614, ivo.snajdr@snajdr.com
Mgr. Pavlína Millerová - poradce, pavla.miller@snajdr.com
Ing. Miloš Urbiš - poradce, milos.urbis@snajdr.com
Mgr. Karel Zeman - poradce, karel.zeman@snajdr.com
Ing. Lenka Zemanová - poradce, auditorka, lenka.zeman@snajdr.com
Návštěv:  21389   © Bob Prokeš