Nabídka služeb

Kromě poradenství zaměřeného na budování systémů managementu od vstupní analýzy až k podpoře průběhu certifikačního auditu, poskytujeme následující služby:

 1. expertní služby v oblasti optimalizace systémů a jejich procesů

  , např.:
  • nalézání a hodnocení kritérií (indikátorů) procesů,
  • analýzy situací, neshod, problémů, opatření,
  • návrh opatření a dohled nad jejich realizací,
  • tvorba dokumentů a formulářů,
  • příprava na kontrolní, certifikační nebo recertifikační audit,
  • krizové řízení systému managementu – podpora funkce systému při výrazné změně v organizaci nebo řešení stavu nedostatku časových a lidských kapacit při přípravě systému managementu k auditu druhou nebo třetí stranou,
  • udržování systému managementu,
  • podpora při tvorbě výročních zpráv,
  • podpora metod týmové práce (Brainstorming, Pareto analýza, Ishikawův diagram atp.),
  • podpora aplikace principů 5S, MUDA, MURA, MURI
 2. expertní služby v problematice výrobkových certifikací

   
  (podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících nařízeních vlády),
 3. lektorská činnost v oborech systémů managementu

  , témata přednášek a seminářů např.:
  • Školení a výcvik interních auditorů,
  • Základy systémů managementu kvality,
  • Základy systémů environmentálního managementu,
  • Základy systémů managementu BOZP,
  • Základy systémů managementu kvality IT služeb,
  • Základy systémů managementu bezpečnosti informací,
  • Řízení výroby,
  • Řízení dokumentů a záznamů,
  • Procesní řízení,
  • kvalita dodávek,
  • 5S - Zásady rozumného hospodáře,
  • MUDA, MURA, MURI - Jak bránit ztrátám
 4. audity v oblasti systémů managementu:

   
  • audit shody systému managementu kvality s ČSN EN ISO 9001
  • audit shody systému environmentálního managementu s ČSN EN ISO 14001
  • audit shody systému managementu BOZP s ČSN EN ISO 18001
  • audit shody systému managementu bezpečnosti informací s ČSN EN ISO 27001
  • audit shody systému managementu informací s ČSN EN ISO 20000-1
  • audit shody systému managementu s kritérii stanovenými vrcholovým vedením společnosti,
  • audity kritických nebo problémových realizačních procesů,
  • audity kritických nebo problémových systémových procesů

Realizaci každé služby předchází analýza skutečných potřeb zákazníka, každá poskytovaná služba je proto jedinečná, zaměřená na řešení konkrétního problému.

Další informace:Úvodní strana »    Proces zlepšování »    Reference »    Otázky a odpovědi »