Úvod do ISO

Norma ISO 9001

 , obsahuje požadavky na systém řízení (managementu) společnosti s ohledem na zvyšování spokojenosti zákazníka řízením kvality poskytovaných výrobků nebo služeb.

Norma ISO 14001

 , obsahuje požadavky na systém managementu společnosti týkajících se dopadů činností, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí (environment).

Norma OHSAS 18001

, obsahuje požadavky na systém managementu společnosti, který se týká rizik a nebezpečí ohrožujících pracovníky společnosti.

Přínosy systému managementu podle norem ISO:

Co nelze od systému managementu kvality očekávat:

Klíčové činnosti při zavádění nebo úpravě systémů managementu (podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001):

  1. provedení vstupního rozboru,
  2. návrh projektu a rozbor potřebných kapacit a finanční náročnosti,
  3. realizace projektu (tvorba dokumentace, konzultace, školení),
  4. ověření efektivnosti realizace auditem.

Další informace:Úvodní strana »    Proces zlepšování »    Nabídka služeb »    Reference »    Otázky a odpovědi »