14.04.2011Legendy QMS - Neaplikování některých požadavků normy VIII. – Nelze vylučovat libovolnou subkapitolu z oblasti výroby a poskytování služeb!

Názor auditora „Kapitolu 7.6, řízení monitorovacích a měřicích zařízení, nelze vyloučit“. Vždyť norma říká, že vyloučit lze cokoli z kapitoly 7 normy ČSN EN ISO 9001, jen to nesmí mít vliv na kvalitu produktu, shodu s právními požadavky a musí být zdůvodněno. Tak jak to je? Kdo je tou autoritou, která všechno vyloží a její názor je závazný?

Tak takovou autoritu neznám. Výklad normy skutečně bude vždy tak trochu v rukou auditora/certifikační autority. Nicméně, i oni se mohou mýlit a tlačit nás do nesmyslů.
Možná by jim pomohlo taky si přečíst normu – celou, ne jenom požadavky od kapitoly 4… Dovolím si připomenout, že někde v kapitole 0. nebo 1. se hovoří o tom, že systém má být EFEKTIVNÍ.

Argument proti vyloučení: Monitorují přece své procesy. A k tomu musí mít (nějaké) zařízení. Ergo: Je co řídit!
No jo, ale kritérii procesů mohou být také (jen) ekonomické nebo obchodní údaje zpracované na papíře nebo v excelovské tabulce. Z toho plyne, že pak bychom museli za měřicí/monitorovací zařízení prohlásit i MS Excel, MS WORD, strouhátko s tužkou a účetně ekonomický software, ve kterém tyto údaje sledujeme (např. počet zákazníků, obraty, parametry jejich spokojenosti apod.). Přijde mi to absurdní: Už si představuji, jak velkého Billa G. žádám, aby mi validoval výpočty v Excelu.
Trochu to připomíná situaci, kdy se hovořilo o nemožnosti vyloučení 7.3, protože navrhujeme/vyvíjíme výrobní proces, abychom byli schopni vyrobit pro zákazníka to, co si objednal (tímto směrem rozvíjí původní požadavky ISO 9001 známá ISO/TS 16949). Pak by nebylo možné ani vyloučit 4.5.2, argument: Když se kupuje a zavádí nový stroj/zařízení, je potřeba provést validaci příslušného procesu (byť je novým strojem vozidlo pana ředitele?) a určitě bychom nalezli mocný argument proti vyloučení ochrany produktu či majetku zákazníka, neřku-li identifikace a přezkoumání požadavků zákazníka (kapitola 7.1, 7.2), protože přece vždycky musím přezkoumat, co se vlastně po mně chce, ne?
Norma ISO 9001 je generická. Proto se domnívám, že nelze poskytnout jednoznačný výklad, co lze vyloučit a co nikoli. Vždy je nutné posuzovat konkrétní případ a to vždy na základě uvedených principů:

  • Ovlivní vyloučení kvalitu výsledného produktu? …ale musím určit její charakteristiky

  • Ovlivní to plnění právních (nebo jiných) požadavků? …ale musím vědět, kterýchZajímavosti a postřehyStránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |

Skutečně účinná strategie je ta, která funguje.

    30.05.2014

Cestovní mapa k úspěchu firmy


Problém?


Víte, kam chcete firmu směřovat. Máte cíl a vizi, kterou jste si vytvořili. Ale:
o jak postihnout klíčové aspekty a jak na všechny pamatovat?
o jak nalézt vhodná a efektivní opatření?
o jak předat strategii klíčovým pracovníkům, aby byla pochopena správně?
o jak ověřovat její naplňování a výkonnost?
o jak zajistit zpětnou vazbu a schopnost dalšího rozvoje?

Řešení?


Vytvořte „myšlenkovou mapu“, která bude obsahovat všechno podstatné. A na našem setkání se dovíte:
o jak ji převést do reálné strategie,
o jak vytvořit skutečně funkční taktický plán,
o jak vytvořit opatření k jeho naplnění.

Proč právě Vy?


Protože se chcete soustředit na důležité věci, klíčové výzvy pro Váš úspěch a uskutečňovat je.

     [ →pokračování ]

Pracovní soubor pro účastníky školení Word - 2

    23.02.2014
https://drive.google.com/file/d/0B0my5FmaWBqeVUU3M3VCeUpHajg/edit?usp=sharing
Okopírujte si prosím odkaz, soubor stáhněte a uložte na plochu.
Postup: Odkaz vložte do kona prohlížeče, po akdtivaci vybwerte menu "Soubor" a zvolte položku "Stáhnout".

Seminář "Tabulkový procesor umí více než jen evidenci"

    24.01.2014

Proč?


Většina uživatelů MS Excel rutinně zvládá základní funkce. Přitom si neuvědomují možnosti, díky kterým jim tento tabulkový procesor usnadní, zrychlí a zefektivní jejich práci.

Jak?


* přehledností tabulek a způsobů jejich využití,
* využitím jednoduchých klávesových zkratek a nabízených funkcí,
* využitím funkcí pro filtrování a seskupování,
* provázáním na jiné soubory (hypertextové odkazy),
* vkládáním poznámek, které jsou vidět – ale nemusí být vytištěny…

Proč právě Vy?


Protože se chcete při práci soustředit na podstatné věci, které jsou klíčové pro Váš úspěch a nezabývat se administrativními pracemi déle než je nezbytně nutné…
     [ →pokračování ]

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích -

    18.12.2013
Změny nejen v občanském zákoníku, o kterých byste měli vědět...

Seminář ve spolupráci s Mgr. Radanem Janošem 14.1.2014 ve VIVA Ostrava, od 15:00.
     [ →pokračování ]

Textový procesor je mnohem více než psací stroj

    14.10.2013
Při každodenní administrativní práci se stává, že uživatel upadne do stereotypu. Jednotlivé činnosti zvládá a nemá potřebu vžité postupy měnit: „Co potřebuji, to umím,“ bývá typická odpověď na dotaz týkající se digitální gramotnosti. A nešlo by to náhodou rychleji nebo efektivněji?
Pro ty, kteří chtějí vědět jak, je připravený další seminář.     [ →pokračování ]

Zkušenost odjinud pomůže i Vám

    12.06.2013
>> Tipy pro řízení firmy ověřené praxí <<
Jak zabránit zbytečné práci. Jak zorganizovat pracoviště, aby práce byla bezchybně a rychle prováděna. Jak vyřešit (zdánlivě) neřešitelný problém.
Seminář Breakfast for Business a ING. IVO ŠNAJDR 25.6.2013. od 15:00 v Malé kajutě Coworkingového centra VIVA Ostrava na Horní 1492 v Hrabůvce. Cena 990,-
Přihlášku zašlete na ivo.snajdr@snajdr.com. Přihlásit se a uhradit účastnický popolatek je nutné do 19.6. Počet míst omezen!     [ →pokračování ]

Bezpečnost informací

    23.03.2013
Víte, jakou mají Vaše informace hodnotu? Které jsou nejcennější?
Víte, která nebezpečí ohrožují Vaše informace a s nimi spojená aktiva?
A víte, jak se proti rizikům účinně bránit?
...a chcete se podívat, jak to dělají profesionálové?     [ →pokračování ]

15. března - Seminář "Odpovědnost za vady"

    25.02.2013
Chce-li být jakákoli společnost úspěšná, musí přijmout odpovědnost za své výrobky. Co je jejím obsahem z pohledu právních požadavků? Kterým požadavkům v této oblasti podléhá? Jak je naplnit?

Společně s DTO CZ s.r.o. jsme připravili na toto téma seminář "Odpovědnost za výrobek", který proběhne 15. března. Pro bližší informace kontaktujte Helenu Ličkovou.     [ →pokračování ]

„ISO“ vám nepomůže (?)

    25.02.2013
ISO je způsob kdy vám někdo nařizuje, jak máte něco dělat(?).     [ →pokračování ]

Povinnosti vyžadované zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě

    22.10.2012
Do konce letošního roku musí každý podnikatel realizující činnosti vyjmenované v zákoně provést hodnocení rizik ekologické újmy. Uvedených činností je hodně, povinnost se týká téměř každého podnikatele.     [ →pokračování ]

Chcete za energii opravdu ušetřit? Aplikujte systém managementu hospodaření s energií EnMS!

    23.07.2012
Co je na úsporách energií tak složitého? Když nebudu jezdit jako blázen, zhasínat po sobě světlo a nevyužívat Stand-By režim u elektropřístrojů, už toho nic moc neušetřím, ne?
Záleží...     [ →pokračování ]

Odpovědnost za výrobek

    06.02.2012

Další jednodenní seminář proběhne 14. února v Ostravě.
Organizaci zajišťuje DTO CZ s.r.o. www.dtocz.cz

Obsah semináře? Podívejte se...

     [ →pokračování ]

(Ne)chcete ISO? Proč?

    31.01.2012

Systém managementu kvality - „ISO“ je přežitek, překonaný model řízení, „ISO“ je zbytečnost.Přesto existuje 8 dobrých důvodů, proč „ISO“ mít.

Pokud je Vaším cílem jen vlastnit certifikát, máte pravdu a dále nečtěte.
Jestli ale chcete vynaložené náklady zhodnotit, pak se podívejme na ISO 9000, která uvádí zásady managementu kvality. Když se nad nimi zamyslíte, napadne Vás řada otázek.
     [ →pokračování ]

Efektivní dokumentace

    27.05.2011
Máme ISO. A tedy hromady dokumentace. Auditorům se to líbí, ale… nikdo se v ní nevyzná, nikdo ji nečte, jen s obtížemi ji udržujeme.      [ →pokračování ]

Stránky (celkem 4): 1 | 2 | 3 | 4 |


Další informace:   Proces zlepšování »    Nabídka služeb »    Reference »    Otázky a odpovědi »