Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Zmocněnec pro bezpečnost produktu a odpovědnost za výrobek

Zmocněnec pro bezpečnost produktu a odpovědnost za výrobek

Role zmocněnce, jeho odpovědnost, potřebné kompetence a činnosti, které může zajišťovat (nelicenční seminář).

Odpovědnost výrobce za výrobek je stále více akcentována nejen právními předpisy ale i požadavky odběratelů a přístupem managementu samotného výrobce. Pro dodavatele produktů, které nesouvisí s automobilovým průmyslem a podobnými dalšími "ostře" sledovanými oblastmi je ale všechno trochu nepřehledné.
A k tomu ještě v oblasti automotive vychází požadavek na ustavení role zmocněnce pro bezpečnost a shodu produktu. Co by mělo být náplní této role a jaké jsou vlastně povinnosti dodavatele?
Cílem semináře je proto nejen upozornit na základní zákonné povinnosti dodavatele a jak vnímat povinnosti související s návrhem, výrobou a dodáváním výrobku včetně řešení situace při zjištění závady ohrožující bezpečné užití výrobku ale také vysvětlit roli zmocněnce pro bezpečnost a shodu výrobku.

Prodiskutujeme také základní oblasti odpovědnosti za výrobek a nastíníme si i jejich řešení.

Z obsahu (nelicenčního) semináře:
- zákonné a podzákonné normy, nařízení a směrnice EU v oblasti bezpečnosti produktu a odpovědnosti za škody způsobené vadou produktu
- prokazování, zpětná sledovatelnost
- role zmocněnce pro bezpečnost a shodu produktu (PSCR)
- archivace (podle VDA 1, standardu automotive)
- díly se zvláštními charakteristikami, bezpečnostní znaky, značení
- diskuze, praktické příklady

Seminář je realizován ve spolupráci s DTO CZ, kde se na něj můžete přihlásit.
Pokud Vás zajímá celkový rozsah odpovědnosti za výrobek, nejen odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, navštivte seminář Odpovědnost za výrobek.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »