Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Údržba a požadavky IATF 16949

Údržba a požadavky IATF 16949

Jaká je pozice údržby v celém managementu kvality? Co auditora při auditu zajímá a proč? A jak je vhodné mu odpovědět?
To se dovíte na této vzdělávací akci.

 

V organizacích certifikovaných podle IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům údržby otázky, jejichž smyslu často nerozumí.
Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů? To vyplývá z požadavků standardu. Jenže ty pokrývají celý systém managementu kvality nikoli jen údržbu. Na druhou stranu, řada z těchto požadavků je oddělením údržby zajišťována anebo se toto oddělení bude na jejich plnění svou činností podílet. Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled a pochopit jejich smysl.
Cílem kurzu je proto vyjasnění pozice údržby při auditech a seznámit její pracovníky:
  • s účelem a cíli managementu kvality,
  • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky,
  • s dalšími východisky pro úlohy údržby, která z uvedených standardů plynou nepřímo.
Akce je realizována společně s GRADUA-CEGOS. NA jejich webu se na akci přihlásíte.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »