Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Personalisté a požadavky ISO 9001/IATF 16949

Personalisté a požadavky ISO 9001/IATF 16949

V organizacích certifikovaných podle IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům personalistiky otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů? Jak jim odpovědět, aby nevystavili zjištění, ke kterému bude nutné přijímat nesmyslné opatření?
To se dovíte na této vzdělávací akci.

Požadavky vyplývají z uvedených standardů. Jenže správně je vyložit bez hlubší znalosti principů systému managementu kvality je to obtížné. Na druhou stranu se oddělení řízení lidských zdrojů anebo podílejí na plnění dalších požadavků, které nejsou ani jejich předmětem - ale auditor se na ně ptá! Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled, pochopit jejich smysl a prodiskutovat, jak je lze fektivně plnit.

Cílem akce je posílení postoje pracovníků útvaru HR při auditech a seznámit je:

  • s účelem a cíli managementu kvality,
  • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky, které mají vztah k řízení lidských zdrojů,
  • s dalšími východisky pro aktivity oddělení řízení lidských zdrojů, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Akce je realizována společně s DTO, na jejichž stránkách se na ni přihlásíte.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »