Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Proč zavádět systém managementu?

Proč zavádět systém managementu?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám? Jsou ještě nějaké další systémy managementu? Musíme aplikovat "statistické metody"? Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?

Proč zavádět systém managementu?

Nejčastější důvody jsou:

a) Externí:

  • Získat vyšší tržní podíl prostřednictvím konkurenční výhody zvýšením image
  • Vyžaduje to zákazník
  • Konkurence má certifikát a používá jej
  • Častá podmínka u veřejných zakázek
  • Zajistit ověřitelné plnění zákonných požadavků

b) Interní:

  • Zpřehlednit a stabilizovat procesy ve firmě, jak realizační, taky systémové
  • Zvýšit výkonnost; produktivitu
  • Snížit potřebu operativních zásahů a řešení problémů
  • Vymezit odpovědnosti ve firmě

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »