Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?

Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám? Jsou ještě nějaké další systémy managementu? Musíme aplikovat "statistické metody"?

Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem?

  1. Pro průhlednost postupu; postup prací je před jejich zahájením diskutován se zákazníkem.
  2. Fakturuje výhradně částky na základě skutečně odvedené práce.
  3. Uplatňovaná řešení sestavuje na míru pro daného klienta; přihlíží k jeho specifickým podmínkám, používaných zdrojům, charakteru práce a kultuře firmy, potřebnou dokumentaci (dokumenty a formuláře) navrhuje s ohledem na maximální jednoduchost, přehlednost, čitelnost, čtivost a možnost snadné úpravy.
  4. Při návrhu projektu se zákazníkem diskutuje rozsah práce potřebný pro úspěšné dosažení cíle; zákazník rozhoduje o tom, které práce realizuje sám a které budou zajištěny prostřednictvím spolupráce s Ing. I. Šnajdrem.
Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »