Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Musíme aplikovat "statistické metody"?

Musíme aplikovat "statistické metody"?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám? Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Musíme aplikovat "statistické metody"?

Norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje, aby se prováděly analýzy trendů procesů, produktů, spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů. Metody k tomu má určit vedení organizace - takže přímý požadavek na aplikaci statistických metod tu není. Pracovníci ve firmách mají obvykle hrůzu ze statistiky, pokud některé metody nevyžaduje striktně zákazník, neprovádí je. Nicméně ač se to nezdá, statistiku aplikujeme každý den – při stanovování rozhodnutí bereme v úvahu nejrůznější fakta, porovnáváme, hledáme optimální řešení. To je také statistika, ovšem v nematematické podobě.

A taky platí, že neaplikováním matematických metod statistiky se firma připravuje o velmi silné nástroje, které mohou její výkonnost, a zvláště ekonomickou, významně ovlivnit. Moc neobstojí ani argument, že „u nás statistiku nemůžeme uplatnit, nemáme sériovou výrobu“ – víte, že Shewhart sestavil už v roce 1924 regulační diagramy pro řízení procesů a jedním z nich lze postihnout právě kusovou výrobu? Jen je zapotřebí:

  • Uvědomit si, jaké jsou atributy (charakteristiky, znaky) našeho produktu, které zákazník vyžaduje - nebo očekává.
  • zavést systém zjišťování jejich úrovně (nebo i hodnot) a vyhodnocování v reálném čase.
Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »