Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?

Jsou ještě nějaké další systémy managementu?

Ano, například systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (standard ČSN OHSAS 18001), systém managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001), systém managementu kvality při poskytování IT služeb (ČSN ISO/IEC 20000-1), společensky odpovědná organizace (CSR; normy SA 8000, ISO 26000). Velmi populární je pojem integrovaný systém managementu, který spojuje řešení několika specifických systémů (např. QMS a EMS). Také se šušká o Globálním systému managementu (GMS), který do toho zapojuje dále Znalostní management, Management lidských zdrojů, Controlling, informační systémy, Risk management atd.

Musíme aplikovat "statistické metody"? Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »