Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?

Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém? Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá? Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"?

Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám?

Často bývá při zadávání veřejných zakázek požadováno předložení certifikátu k systému managementu kvality, třeba při čerpání prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení: Např. nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, uvádí jako podmínku pro přidělení prostředků, aby (§ 3, odstavec 4d):

„Dodavatelem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné České technické normě“ , normou se rozumí ČSN EN ISO 9001.

Jsou ještě nějaké další systémy managementu? Musíme aplikovat "statistické metody"? Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »