Jste zde: Domů  /  Informujeme  /  Často kladené otázky  /  Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá?

Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá?

Co nelze od systému managementu očekávat? Co to je CERTIFIKÁT? Co to je systém environmentálního managementu? Co to je systém managementu kvality? Co to je systém?

Co to je systémová dokumentace? Jak moc musí být rozsáhlá?

Dokumentace má být v rozsahu potřebném pro fungování systému managementu firmy. Normy požadují určité, specifické dokumenty (např. ČSN EN ISO 9001 vyžaduje Politiku kvality, Příručku kvality, dokumentovaný postup pro řízení neshod apod.). Ty lze vždy realizovat v nejrůznějších podobách, od písemných až po čistě elektronické. Zásadní je:

  • Požadavek účinnosti dokumentu, který je ovlivněn jeho formální a obsahovou stránkou; dokument by měl být tvořen tak, aby byl jednoduchý, přehledný, čitelný, čtivý, snadno upravitelný, úplný.
  • Způsob distribuce a provádění změn dokumentu.
  • Použití (aplikace) dokumentu v praxi.
Co to je zkratka SMK (SMJ)? Jaký je rozdíl mezi "kvalitou" a "jakostí"? Je nějaký vztah systémů managementu k veřejným zakázkám? Jsou ještě nějaké další systémy managementu? Musíme aplikovat "statistické metody"? Proč spolupracovat právě s Ing. I. Šnajdrem? Proč zavádět systém managementu?

Informujeme

6.3.

Co nás čeká v roce 2017

Rok 2017 bude především rokem změn: V minulém byly aktualizované ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a vyšla také IATF jako náhrada ISO/TS 16949 a na nás je nalézt odpovědi na nové a změněné požadavky.

Více »
28.7.

Znalosti organizace

Zcela nový požadavek ISO 9001:2016
Organizace má řídit své znalosti.
Aby je mohla řídit, musí ale určit, co jimi vlastně je...

Více »