Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Odpovědnost za výrobek

Odpovědnost za výrobek

Výrobce dnes odpovídá za všechny aspekty svého výrobku od jeho výroby, dodání, instalace, užívání až po likvidaci. Povíme si, jak jednotlivé povinnosti vnímat, co udělat, aby výrobce či dodavatel byl v právní jistotě.

Prakticky pro všechny fáze životního cyklu lze nalézt právní předpisy, které nějakou povinnost podnikatelskému subjektu určují. Pochopitelně, velmi záleží, na oboru podnikatele a jeho produktu, jiné to je pro automobily, jiné pro elektrotechnické výrobky či zdravotní prostředky. Jde například o povinnosti související s kvalitou produktu, určením ceny a zvláště bezpečností při užívání.

A aby toho nebylo málo, výrobce má povinnost nahradit i škody způsobené vadou jeho výrobku. Za výrobce může být přitom považována celá plejáda subjektů - od vytěžení prvotní suroviny přes všechny dodavatele v dodavatelském řetězci až po toho, kdo na výrobku uvede své logo. A také dovozce. I k této povinnosti si řekneme řadu detailů, nejen jak je chápat, ale také jaké důkazy mít, aby bylo možné se povinnosti náhrady zprostit. Díky důrazu na bezpečnost produktů také řada odběratelů, zvlášť v automotive, vyžaduje určení "zmocněnce pro bezpečnost". Protože toto téma úzce souvisí s odpovědností za výrobek, zmíníme i tento institut.
A kde to 10.12. proběhne? kurz organizuje DTO CZ. Přihlásit se můžete na stránkách kurzu.

Těším se na Vás

Informujeme

12.11.

Algoritmy? A co když selžou?

Pro obdobné situace používáme určitý postup, algoritmus. Je to přirozené: Osvědčil se a dává výsledky. Život je ale pestrý a přináší nám nové výzvy, situace, které se výrazně odlišují od těch prožitých. Zkušenost asi nepoužijeme. Ale ano použijeme, jen musíme o úroveň výše a být kreativní, pohrát si s myšlenkami "co-chceme-a-co-pro-to-musíme-udělat" nebo "co-se-stane-když" (If-Then).

Více »
13.11.

FTA nemusí být vždy FTA

Zkratka FTA je používána pro označení analytické metody používané v automobilovém průmyslu. Jenže ani auditoři si často neuvědomují, že touto zkratkou jsou označeny metody rovnou dvě: Jednou je FTA – Failure Tree Analysis a druhou FTA – Factor Tree Analysis.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »